Bezpečnostní značení

Bezpečnostní značení podporuje bezpečný a plynulý provoz uvnitř budov, skladů, průmyslových hal aj. Veškeré značení je vždy v souladu s daným prostorem a hlavně se specifickými potřebami zákazníka. Bezpečnostní značení provádíme v širokém rozsahu. Zajistíme:

  • podlahové značení (cesty pro VZV, chodce, regálové pozice, paletové stání, …)
  • označení nakládkových ramp
  • označení nebezpečných míst, hydrantů a hasicích přístrojů
  • označení sloupů a rámů dveří, schodů, zábradlí, aj.

Při značení pracujeme zejména s těmito materiály:

  • epoxidové barvy (velmi odolné, vysoce lesklé a hlavně bez zápachu)
  • protiskluzové systémy
  • akrylátové barvy
  • vymezovací výstražné pásky (bezpečnostní, protiskluzové, fotoluminiscenční)