Dopravní značení

Rozlišujeme dva základní druhy dopravního značení.

Vodorovné dopravní značení zahrnuje nástřik parkovišť, vyznačení přechodů a cest pro chodce, naváděcích čar k nakládkovým rampám, instalaci zpomalovacích prahů a retardérů, dodání symbolů a značek aj. Vodorovné dopravní značení realizujeme na základě rozhodnutí zákazníka:

  • silniční barvou
  • studeným plastem
  • dvousložkovou stěrkou

Svislé dopravní značení představuje umístění dopravních značek a zrcadel. V této oblasti nabízíme:

  • prodej, pronájem a údržbu svislých dopravních značek
  • provizorní dopravní značení a zařízení
  • fotoluminiscencí značení